400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

logo espa

Σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής

Μπορείτε να ζητήσετε την σύσταση της Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής σας, καταχωρίζοντας τα στοιχεία των μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου και διαμορφώνοντάς το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με πρότυπο κείμενο.

Ως διεκπεραιωτής της σύστασης θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τον τίτλο της εταιρείας και να δεσμεύσετε την επωνυμία της
  • συμπληρώσετε τα στοιχεία που την αφορούν
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά τόσο για την εταιρεία όσο και για τους μετόχους της και το Διοικητικό της συμβούλιο
  • να εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο e-παραβόλο (κωδικός 3033)

Σαν μέτοχος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα χρειαστεί να:

  • να υπογράψετε ηλεκτρονικά την αίτηση σύστασης χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί με email, εισερχόμενοι στην εφαρμογή με τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet (προσωπικούς για τα φυσικά πρόσωπα και εταιρικούς για τα νομικά πρόσωπα).

Η διαδικασία
Τη διαδικασία εκκινεί ο διεκπεραιωτής της σύστασης που μπορεί να είναι κάποιος από τους μετόχους ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε δεύτερο χρόνο από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εξετάζει το καταστατικό και το εγκρίνει.

Μετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας τα στοιχεία της εταιρείας δημοσιεύονται στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) και γίνονται πλέον διαθέσιμα σε οποιονδήποτε, η Βεβαίωση Σύστασης και Εκπροσώπησης καθώς και το Καταστατικό της εταιρείας. Τα έγγραφα εισέρχονται στη θυρίδα πολίτη του ενδιαφερόμενου και φέρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr.

Δείτε λεπτομέρειες για τη διαδικασία στα βήματα της διαδικασίας.

Πληροφορίες υπηρεσίας