1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πλοήγηση πλοίων

Οι πλοίαρχοι, εκπρόσωποι πλοίων, και ναυτικοί πράκτορες μπορείτε να υποβάλετε αίτηματα για την πλοήγηση των πλοίων που έχετε συσχετιστεί μέσω την πλατφόρμας της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας και για τα οποία έχετε δημιουργήσει κάποιο ταξίδι.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε :

Για την εξέλιξη των αιτημάτων σας θα ενημερώνεστε μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ώστε να υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με την πληρωμή του τιμολογίου.

Πληροφορίες υπηρεσίας