1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Νηολόγηση ποντοπόρου πλοίου

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση έκδοσης εγκριτικής πράξης νηολόγησης πλοίου και στη συνέχεια να αιτηθείτε για τη νηολόγηση πλοίου στη Λιμενική Αρχή της επιλογής σας. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία νηολόγησης θα λαβετε ηλεκτρονικά το ψηφιακό έγγραφο εθνικότητας του πλοίου.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

Σε πρώτο στάδιο εκδίδεται εγκριτική διαταγή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά με email. 
Όταν ολοκληρωθεί η δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, θα ενημερωθείτε σχετικά με e-mail.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας