800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ναυτολόγηση σπουδαστών ΑΕΝ

Οι σπουδαστές ΑΕΝ που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Θαλάσσιο Εκπαιδευτικό Ταξίδι (ΘΕΤ) και οι ναυτιλιακές εταιρείες που μπορούν να τους υποδεχθούν καταχωρίζουν τα στοιχεία τους στην εφαρμογή.

Μέσω της εφαρμογής:

  • διευκολύνονται οι σπουδαστές στην αναζήτηση ΘΕΤ
  • ενημερώνονται άμεσα οι ναυτιλιακές εταιρείες για το συνολικό αριθμό των σπουδαστών
  • εκδίδονται βεβαιώσεις για την εκτέλεση των ΘΕΤ

Πληροφορίες υπηρεσίας