Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ)

Συμπληρώστε τον αριθμό μητρώου, τον ΑΦΜ ή μέρος της επωνυμίας μίας Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής για να δείτε τα στοιχεία που την αφορούν.
Τα διαθέσιμα στοιχεία των εταιρειών στο μητρώο είναι:

  • ο αριθμός μητρώου
  • ο ΑΦΜ
  • η ημερομηνία σύστασης
  • η έδρα
  • ο νόμιμος εκπρόσωπος
  • το διοικητικό συμβούλιο
  • ηλεκτρονικά έγγραφα και βεβαιώσεις σχετικά με την εταιρεία (καταστατικό και πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων – ΔΣ, Γενικών συνελεύσεων – ΓΣ) με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr.

Για να λάβετε έγγραφα μίας εταιρείας θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Η εφαρμογή του Μητρώου ΝΕΠΑ ξεκίνησε την παραγωγική της λειτουργία τον Ιούλιο του 2022.

Για τις εταιρείες που έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία αυτή τα στοιχεία που εμφανίζονται στο μητρώο είναι ο αριθμός μητρώου, η ημερομηνία σύστασης και η έδρα τους και απαιτείται επικοινωνία με την Υπηρεσία Μητρώου ΝΕΠΑ, προκειμένου να επαληθευτούν τα στοιχεία αυτά.

Πληροφορίες υπηρεσίας