1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα

Οι πλοίαρχοι, οι εκπρόσωποι πλοίων και οι ναυτικοί πράκτορες, υποχρεούστε να υποβάλετε αναφορές/πληροφορίες πριν τον κατάπλου σε ελληνικούς λιμένες και μετά τον απόπλου από αυτούς στο σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ). 

Θα χρειαστείτε να:

  • συμπληρώσετε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας (εφόσον έχετε ολοκληρώσει την αρχική εγγραφή σας στην ΕΕΝΘ, δηλώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσετε συσχέτιση με το πλοίο που σας ενδιαφέρει και για το οποίο θα υποβάλλετε αναφορές/πληροφορίες) 
  • υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ταυτότητα ή διαβατήριο, άδεια πρακτόρευσης στην περίπτωση ναυτικού πράκτορα, πιστοποιητικό ικανότητας στην περίπτωση πλοιάρχου)

Πληροφορίες υπηρεσίας