1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εργασίες συντήρησης από το πλήρωμα αγκυροβολημένου πλοίου με χρήση φλόγας

Μπορείτε αιτηθείτε για την χορήγηση άδειας για εργασίες συντήρησης από το πλήρωμα του πλοίου με χρήση φλόγας αγκυροβολημένου πλοίου.
Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Το αίτημα υποβάλλεται από τον κυρίου του έργου ή του νόμιμου εκπροσώπου του ή του πλοιάρχου στην οποία θα περιγράφονται οι εργασίες συντήρησης που πρόκειται να εκτελεσθούν και θα αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την εκτέλεση των εργασιών αυτών από το πλήρωμα και ενώ το πλοίο είναι αγκυροβολημένο.

Πληροφορίες υπηρεσίας