Εργασίες μετατροπής του πλοίου από ειδική επιχείρηση

Μπορείτε να αιτηθείτε να σας παραχωρηθεί χώρος για εργασίες μετατροπής ενός πλοίου, εάν είστε ο:
κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης.

Η μετατροπή του πλοίου μπορεί να διενεργηθεί σε:

  • χώρο Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης
  • ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Την απάντησή θα την λάβετε είτε στο ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω συστημένης επιστολής.

Μπορείτε επίσης να δείτε για την κατάσταση της αίτησής σας, επιλέγοντας "Οι αιτήσεις μου".
 

Πληροφορίες υπηρεσίας