1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εργασίες μετατροπής πλοίου σε χώρο ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης

Μπορείτε να λάβετε άδεια για εργασίες μετατροπής πλοίου σε χώρο ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, εάν είστε ο:

  • κύριος του έργου
  • ο νόμιμος εκπρόσωπός της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • συμπληρώσετε τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου που θα λάβουν χώρα οι σχετικές εργασίες, το είδος των εργασιών, και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασίες, τα στοιχεία της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση τους, καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας

Η μετατροπή πλοίου μπορεί να διενεργηθεί και σε ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Πληροφορίες υπηρεσίας