1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εφαρμογή ραδιοφάρων (PLB)

Οι κάτοχοι προσωπικού ραδιοφάρου (PLB) μπορείτε να καταχωρίζετε την συσκευή σας στη βάση δεδομένων.

Έτσι, διευκολύνετε τη συλλογή πληροφοριών από τις υπηρεσίες Έρευνας & Διάσωσης κατά την αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες υπηρεσίας