Εφαρμογή ραδιοφάρων (PLB)

Οι κάτοχοι προσωπικού ραδιοφάρου (PLB) μπορείτε να καταχωρίζετε την συσκευή σας στη βάση δεδομένων.

Έτσι, διευκολύνετε τη συλλογή πληροφοριών από τις υπηρεσίες Έρευνας & Διάσωσης κατά την αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες υπηρεσίας