Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεως και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων (ΗΣΚΘΕΕΑ)

Στην εφαρμογή ΗΣΚΘΕΕΑ οι ναυτιλιακές εταιρείες εισάγουν στοιχεία για τα δρομολόγιά τους (ώρες απόπλου, λιμάνια προσέγγισης, στοιχεία επιβατών, στοιχεία εκδοθέντων εισιτηρίων, οχημάτων κ.λπ.).

Έτσι, εξάγονται έγκυρα στατιστικά πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Πληροφορίες υπηρεσίας