1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεως και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων

Οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία για τα δρομολόγιά σας (ώρες απόπλου, λιμάνια προσέγγισης, στοιχεία επιβατών, στοιχεία εκδοθέντων εισιτηρίων, οχημάτων κ.λπ.) στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεως και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων.

Έτσι, εξάγονται έγκυρα στατιστικά πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Πληροφορίες υπηρεσίας