1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Άδεια εκναύλωσης e-CharterPermission

Οι πλοιοκτήτες και οι εφοπλιστές μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για άδεια εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας και την απόδοση τέλους επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας μέσω της εφαρμογής e-CharterPermission. 

Θα χρειαστείτε:

  • είτε  τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε για τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για την καταχώρηση αιτήματος στην εφαρμογή, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού  σας ταχυδρομείου.

Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε στοιχεία όπως:

  • της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού
  • του πλοίου
  • της έγγραφης σύμβασης ολικής ναύλωσης ή της ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή της μεμονωμένης κίνησης του πλοίου κενού επιβατών 
  • τυχόν μεταβολές

 

Πληροφορίες υπηρεσίας