Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

Μπορείτε να δηλώσετε τη δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη, αρκεί να είστε:

  • άντρας δεκαοχτώ έως σαράντα τεσσάρων ετών
  • γυναίκα δεκαοχτώ έως πενήντα τεσσάρων ετών

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Την απάντησή θα την λάβετε είτε στο ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω συστημένης επιστολής.

Μπορείτε επίσης να δείτε για την κατάσταση της αίτησής σας, επιλέγοντας "Οι αιτήσεις μου".

Πληροφορίες υπηρεσίας