700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Διαχείριση φακέλου Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής

Καταχωρίστε τις αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας σας. Στην εφαρμογή καταχωρίζονται και κάθε άλλη πράξη ή απαραίτητα στοιχεία για την ενημέρωσή του Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ).
Προϋπόθεση για να κάνετε διαχείριση του φακέλου είναι μετά τη σύσταση της εταιρείας ο διεκπεραιωτής της σύστασης να καταχωρίσει τον ΑΦΜ που έλαβε η εταιρεία σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να καταχωρίσετε τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων και των αντιπροσώπων τους που αναφέρονται στις αποφάσεις
  • να εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο e-παραβόλο (κωδικός 3034)
  • να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενημέρωση του μητρώου ΝΕΠΑ

Σημειώστε ότι στην περίπτωση καταχώρισης πρακτικού ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για να ενημερωθεί το Μητρώο ΝΕΠΑ, το συγκεκριμένο πρακτικό απλά υποβάλλεται ως αρχείο και δεν συνοδεύεται από παράβολο.

Η διαδικασία
Τη διαδικασία εκκινεί ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης - διεκπεραιωτής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι μέτοχοι που υπογράφουν τα πρακτικά, καθώς και τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στις αποφάσεις των οργάνων, θα κληθούν να συνδεθούν στην εφαρμογή για να αποδεχθούν το πρακτικό και να υπογράψουν την αίτηση καταχώρισης.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε δεύτερο χρόνο από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εξετάζει την νέα καταχώριση και την εγκρίνει.

Με την καταχώριση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΠΑ το κείμενο του αντίστοιχου πρακτικού γίνεται διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής. Τα έγγραφα εισέρχονται στη θυρίδα πολίτη του ενδιαφερόμενου και φέρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr. 

Τα πρακτικά των ΓΣ ή του ΔΣ, είναι πλέον διαθέσιμα, σε οποιονδήποτε, η Βεβαίωση Σύστασης και Εκπροσώπησης και το Καταστατικό της εταιρείας. Τα έγγραφα εισέρχονται στη Θυρίδα πολίτη του ενδιαφερόμενου και φέρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr.

Δείτε λεπτομέρειες για τη διαδικασία στα βήματα της διαδικασίας.

Πληροφορίες υπηρεσίας