Βεβαίωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής

Μπορείτε να αιτηθείτε για την ανανέωση της βεβαίωσης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την παροχή καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα αν είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Την απάντησή θα την λάβετε είτε στο ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω συστημένης επιστολής.

Μπορείτε επίσης να δείτε για την κατάσταση της αίτησής σας, επιλέγοντας "Οι αιτήσεις μου".

Πληροφορίες υπηρεσίας