800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Βεβαίωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί

Οι πλοιοκτήτες θαλάσσιων ταξί, μπορείτε να λάβετε βεβαίωση ότι καταθέσατε την υποχρεωτική υπεύθυνη δήλωση, εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους που δηλώσετε ότι δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας σας.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα αν είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Την απάντησή θα την λάβετε είτε στο ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω συστημένης επιστολής.

Μπορείτε επίσης να δείτε για την κατάσταση της αίτησής σας, επιλέγοντας "Οι αιτήσεις μου".

Πληροφορίες υπηρεσίας