1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Άδεια εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων

Οι κατασκευαστές ή εμπόροι ή εισαγωγείς ή αντιπροσώποι προμηθευτών σκαφών μπορείτε να αιτηθείτε την χορήγηση άδειας εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων για δοκιμή ή επίδειξη σκαφών, που κατασκευάζονται στο εσωτερικό ή εισάγονται από το εξωτερικό. 

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χορηγείται μία (1) μόνο άδεια.
Η χορηγούμενη από τη Λιμενική Αρχή άδεια δοκιμαστικών πλόων ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας