Μητρώο Ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

Ελληνικές και ξένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Μητρώο, μέσω σχετικής φόρμας.

Στη συνέχεια, η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν επιλέξει.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας