Κοινοποίηση πορισμάτων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μπορείτε να εκδώσετε πίνακα κοινοποίησης πορισμάτων ζημιάς φυτικής παραγωγής, για συγκεκριμένο οικονομικό έτος.

Ο πίνακας περιέχει αναλυτικά στοιχεία των πορισμάτων για τους πίνακες ζημιών που δεν κοινοποιήθηκαν από τους ανταποκριτές ΕΛΓΑ για την περίοδο της πανδημίας του Covid-19.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας