800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ) για συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος, από το 2011 και μετά.

Το έντυπο περιέχει σε ενιαίο πίνακα:

  • την τοποθεσία των αγροτεμαχίων
  • το είδος της καλλιέργειας
  • την ασφαλιζόμενη αξία και το ποσό εισφοράς ανά καλλιέργεια
  • το είδος, την κατηγορία και την ηλικία του ζωικού κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι:

  • υποβάλλετε υποχρεωτικά ΔΚΕ όσοι διατηρείτε αγροτική εκμετάλλευση, είτε είστε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε όχι
  • δηλώνετε το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης, δηλαδή όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης και το ζωικό κεφάλαιο
  • μπορείτε να δηλώσετε ζημιά και να αποζημιωθείτε από τον ΕΛΓΑ μόνο για εκμεταλλεύσεις που δηλώσατε στο έντυπο ΔΚΕ

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας