Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου ΕΛΓΑ

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές ζωικού κεφαλαίου.

Η βεβαίωση αφορά συγκεκριμένο οικονομικό έτος (από το 2011 και μετά) και εκδίδεται για φορολογική χρήση.

Περιέχει σε ενιαίο πίνακα:

  • την αναγγελία ζημιάς
  • το πόρισμα εκτίμησης
  • τα ποσά αποζημιώσεων ΕΛΓΑ
  • τις ημερομηνίες καταβολής

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας