Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΛΓΑ

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μπορείτε να εκδώσετε ασφαλιστική ενημερότητα για τα έτη 2011 και μετά.

Η ασφαλιστική ενημερότητα εκδίδεται μετά την λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς του συγκεκριμένου έτους και οπωσδήποτε μετά το α' τρίμηνο του επόμενου έτους.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας