Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή ΕΛΓΑ

Οι ανταποκριτές του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μπορείτε να εκδώσετε ενημερωτικό σημείωμα ανάλυσης αμοιβών, για συγκεκριμένο οικονομικό έτος (από το 2018 και μετά).

Το σημείωμα περιέχει στοιχεία ορισμού του ανταποκριτή και οικονομικά στοιχεία αμοιβών (είδος, περίοδος αναφοράς και ημερομηνίες πληρωμής, μικτό ποσό κ.ά.).

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας