Υποβολή δικαιολογητικών ένταξης (Παράρτημα Ι_2) στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που έχετε  λάβει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορείτε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά ένταξης του Παραρτήματος Ι_2, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί.
Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας