Ψεκαστικά μηχανήματα

Εισαγωγείς, κατασκευαστές και αντιπρόσωποι εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων καταχωρίζουν τον εξοπλισμό τους στο Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων και παίρνουν αριθμό ταυτοποίησης.

Το μητρώο περιλαμβάνει:

  • τα στοιχεία κάθε εξοπλισμού που χρησιμοποείται (κατηγορία, γεωγραφική περιοχή, στοιχεία χρήστη κ.λπ.)
  • πληροφορίες για την επιθεώρησή του (αποτελέσματα τελευταίας επιθεώρησης, ημερομηνία επόμενης υποχρεωτικής επιθεώρησης κ.ά.)

Πληροφορίες υπηρεσίας