1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων

Οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση για την έγκριση προγράμματων εργασίας, μετά την υποβολή της έντυπης αίτησης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας