Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

Οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση για την έγκριση προγράμματων εργασίας, μετά την υποβολή της έντυπης αίτησης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας