800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων καταγράφουν ηλεκτρονικά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πωλούν.

Ο αγοραστής παίρνει αντίγραφο του εντύπου πώλησης.

Πληροφορίες υπηρεσίας