Πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων καταγράφουν ηλεκτρονικά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πωλούν.

Ο αγοραστής παίρνει αντίγραφο του εντύπου πώλησης.

Πληροφορίες υπηρεσίας