Πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων καταγράφουν ηλεκτρονικά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πωλούν.

Ο αγοραστής παίρνει αντίγραφο του εντύπου πώλησης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: