Πιστοποιητικό εξαγωγής ζωντανών δίθυρων μαλακίων στη Βόρεια Μακεδονία

Οι εξαγωγείς ζωντανών δίθυρων μαλακίων μπορείτε να ζητήσετε προκοινοποίηση της εξαγωγής σας.

Την αίτησή σας θα ελέγξει κτηνίατρος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) στην οποία ανήκετε.

Το πιστοποιητικό εξαγωγής θα το παραλάβετε από την ΔΑΟΚ της περιοχής όπου έχουν έδρα οι εγκαταστάσεις σας.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας