Πιστοποιητικό εξαγωγής δορών / δερμάτων οπληφόρων στον Λίβανο

Οι εξαγωγείς δορών και δερμάτων οπληφόρων μπορείτε να ζητήσετε προκοινοποίηση της εξαγωγής σας.
 
Την αίτησή σας θα ελέγξει κτηνίατρος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) στην οποία ανήκετε.
 
Το πιστοποιητικό εξαγωγής θα το παραλάβετε από την ΔΑΟΚ της περιοχής όπου έχουν έδρα οι εγκαταστάσεις σας.
 
Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβαης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας