700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Παρακολούθηση δειγματοληψιών - αναλύσεων λιπασμάτων και προϊόντων λίπανσης

Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς μπορείτε να παρακολουθείτε τις δειγματοληψίες λιπασμάτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τα κρίσιμα σημεία προϊόντων βάσει ανάλυσης κινδύνου. Σκοπός είναι να μην λαμβάνονται ίδια δείγματα λιπασμάτων από διαφορετικές υπηρεσίες ελέγχου και να διενεργείται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα η εποπτεία της αγοράς στον τομέα του λιπάσματος.

Θα χρειαστείτε είτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στο Taxisnet
  • τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης εάν είστε δημόσιος υπάλληλος 
     

Πληροφορίες υπηρεσίας