700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Παρακολούθηση ανάλωσης πρώτων υλών λιπασμάτων

Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς μπορείτε να παρακολουθείτε την ανάλωση της πρώτης ύλης λιπασμάτων που προκύπτει είτε μέσω μεταπώλησης, είτε μέσω μετατροπής της σε λίπασμα.

Η παρακολούθηση της πρώτης ύλης, από την απόκτησή έως και την ανάλωσή της, έχει στόχο στόχο τον έλεγχο της διακίνησης της, καθώς και την δυνατότητα άμεσης ανάκλησης παρτίδων επικίνδυνων ποσοτήτων λιπασμάτων.

Θα χρειαστείτε είτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στο Taxisnet
  • τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης εάν είστε δημόσιος υπάλληλος

Πληροφορίες υπηρεσίας