1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μίσθωση ακινήτου έναντι τιμήματος για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Μπορείτε να υποβάλετε ψηφιακά αίτηση σας για μίσθωση ακινήτου έναντι τιμήματος για ακίνητα ανεξαρτήτως έκτασης για εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή/και συστημάτων αποθήκευσης για την εγκατάσταση εναέριων ή υπόγειων γραμμών ή Υποσταθμών ή Κέντρων Υψηλής ή Υπερυψηλής Τάσης ή άλλου είδους υποδομών που απαιτούνται για τη σύνδεση των σταθμών Α.Π.Ε. στο Σύστημα ή το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας ή και για έργα επέκτασης του Συστήματος ή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και για τη μεταφορά και εγκατάσταση ανεμογεννητριών αιολικών σταθμών.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας