Μητρώο λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Στο συγκεκριμένο μητρώο εμφανίζονται όλες οι επιχειρήσεις των οποίων οι αντίστοιχες άδειες είναι σε ισχύ, με την πιθανή εξαίρεση επιχειρήσεων των οποίων οι άδειες βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας