800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Θα χρειαστούν τα στοιχεία και τον ΑΦΜ τους. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας