Κεντρική Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Ιπποειδών (ΚΗΒΔΙ)

Οι εκπρόσωποι:

  • κοινωνιών εκτροφής,
  • ομοσπονδιών, οργανισμών ή ενώσεων που διαχειρίζονται ίππους για διαγωνισμούς ή ιπποδρομίες

μπορείτε να αιτηθείτε κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για να καταγράψετε στοιχεία δεσποζόμενων ιπποειδών που διαχειρίζεστε.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας