Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ)

Δείτε πού και πότε διενεργούνται οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ) από τα δημόσια και ιδιωτικά κέντρα εξέτασης. 

Πληροφορίες υπηρεσίας