Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ)

Οι έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο ενιαίο μητρώο.

Με το ενιαίο μητρώο ενισχύεται:

  • η διαφάνεια και η ασφάλεια στις εμπορικές συναλλαγές αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών
  • η υγιής και βιώσιμη επιχειρηματικότητα
  • η οικονομική αξιοπιστία των εμπόρων
  • η προστασία των Ελλήνων αγροτών, κατά την εμπορική διακίνηση των προϊόντων τους

Πληροφορίες υπηρεσίας