Εγχώρια παραγωγή προϊόντων λίπανσης ΕΕ (CE)

Οι επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έλεγχο εγχώριας παραγωγής, προϊόντων λίπανσης ΕΕ με τη σήμανση CE.
Θα χρειαστείτε τους εταιρικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας