800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δηλώσεις μηνιαίων αποθεμάτων ρυζιού, σιτηρών και ελαιούχων σπόρων

Οι επιχειρήσεις μπορείτε μέχρι τις 20 κάθε μήνα να καταχωρίζεται τα αποθέματα ρυζιού, σιτηρών & ελαιούχων σπόρων του προηγούμενου μήνα. Οι δημόσιοι φορείς μπορείτε να παρακολουθείτε τα αποθέματα που καταχωρίζονται. 

Θα χρειαστείτε είτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στο Taxisnet
  • τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης εάν είστε δημόσιος υπάλληλος

Πληροφορίες υπηρεσίας