Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

Οινοποιοί και αμπελουργοί υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής γίνεται με ημερομηνία έναρξης την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήξη την 30η Νοεμβρίου του ιδίου έτους.

Για το έτος 2020 η ημερομηνία λήξης υποβολής της δήλωσης συγκομιδής, κατά παρέλκυση των ανωτέρω, ήταν η 20η Δεκεμβρίου 2020.

Πληροφορίες υπηρεσίας