900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

Οινοποιοί και αμπελουργοί υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής γίνεται με ημερομηνία έναρξης την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήξη την 30η Νοεμβρίου του ιδίου έτους.

Για το έτος 2020 η ημερομηνία λήξης υποβολής της δήλωσης συγκομιδής, κατά παρέλκυση των ανωτέρω, ήταν η 20η Δεκεμβρίου 2020.

Πληροφορίες υπηρεσίας