700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση αποθεμάτων σπόρων προς σπορά

Οι  σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις καθώς και οι  επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α & Β μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση των αποθεμάτων πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά, που κατέχει η επιχείρηση σας στα τέλη Ιανουαρίου και Ιουνίου κάθε έτους.

Θα χρειατείτε τους κωδικούς πρόσβασης της εταιρείας σας στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας