Αναζήτηση διαθέσιμης παραγωγής για εμπόρους

Οι εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης μπορούν να έρθουν άμεσα σε επαφή με αγρότες - παραγωγούς.

Συγκεκριμένα μπορούν:

  • να κάνουν αναζήτηση ανά κατηγορία και είδος προϊόντος, σε πραγματικό χρόνο
  • να εντοπίζουν τη διαθέσιμη παραγωγή με γεωγραφικά κριτήρια, για να οργανώνουν καλύτερα τις αγορές και τη μεταφορά τους

Θα χρειαστεί:

  • να είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
  • να συνδεθούν στην υπηρεσία με τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας