600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση εξαγωγής σε τρίτες χώρες πολλαπλασιαστικού υλικού εγχώριας παραγωγής, ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής τρίτων χωρών, για τα κατωτέρω καλλιεργούμενα φυτικά είδη:

  • Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
  • Κηπευτικά
  • Αρωματικά Φαρμακευτικά
  • Καλλωπιστικά
  • Οπωροφόρων φυτών/δέντρων
  • Αμπέλι

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (την 1η φορά)
  • συμπληρώσετε τα στοιχεία της αίτησης και να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Πληροφορίες υπηρεσίας