1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτηση έγκρισης ενδοκοινοτικής απόκτησης πολλαπλασιαστικού υλικού (για φυτικά είδη και ποικιλίες τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα/νες στον εθνικό κατάλογο ή στους κοινούς καταλόγους της ΕΕ)

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή/και εμπορίας πολ/κού υλικού, οι αγρότες, τα ερευνητικά ιδρύματα / Πανεπιστήμια και οι ιδιώτες, μπορείτε να ζητήσετε άδεια για ενδοκοινοτική απόκτηση πολλαπλασιαστικού υλικού για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • εμπορία
 • αναπαραγωγή
 • ανάγκες σποράς - φύτευσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • ανάγκες φυτωριακής επιχείρησης
 • πειραματισμός / ανάπλαση περιβάλλοντος / εκθέσεις
 • ίδια χρήση από ερευνητικά ιδρύματα

για τα ακόλουθα καλλιεργούμενα φυτικά είδη:

 • φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 • κηπευτικά
 • αρωματικά φαρμακευτικά
 • καλλωπιστικά
 • οπωροφόρα φυτά / δέντρα
 • αμπέλι

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (την 1η φορά)
 • συμπληρώσετε τα στοιχεία της αίτησης και να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Πληροφορίες υπηρεσίας