Αίτηση έγκρισης ενδοκοινοτικής απόκτησης πολλαπλασιαστικού υλικού (για φυτικά είδη και ποικιλίες τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα/νες στον εθνικό κατάλογο ή στους κοινούς καταλόγους της ΕΕ)

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή/και εμπορίας πολ/κού υλικού, οι αγρότες, τα ερευνητικά ιδρύματα / Πανεπιστήμια και οι ιδιώτες, μπορείτε να ζητήσετε άδεια για ενδοκοινοτική απόκτηση πολλαπλασιαστικού υλικού για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • εμπορία
 • αναπαραγωγή
 • ανάγκες σποράς - φύτευσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • ανάγκες φυτωριακής επιχείρησης
 • πειραματισμός / ανάπλαση περιβάλλοντος / εκθέσεις
 • ίδια χρήση από ερευνητικά ιδρύματα

για τα ακόλουθα καλλιεργούμενα φυτικά είδη:

 • φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 • κηπευτικά
 • αρωματικά φαρμακευτικά
 • καλλωπιστικά
 • οπωροφόρα φυτά / δέντρα
 • αμπέλι

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (την 1η φορά)
 • συμπληρώσετε τα στοιχεία της αίτησης και να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Πληροφορίες υπηρεσίας