Αίτηση έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα χορήγησης έγκρισης εισαγωγής / ενδοκοινοτικής απόκτησης πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών από τρίτες χώρες. 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: