Αίτηση έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες

Επιχειρήσεις παραγωγής ή/και εμπορίας πολ/κού υλικού, ερευνητικά ιδρύματα/Πανεπιστήμια και ιδιώτες μπορείτε να αιτηθείτε τη χορήγηση έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες για:

  •     εμπορία
  •     αναπαραγωγή (σποροπαραγωγή)
  •     ανάγκες φυτωριακής επιχείρησης
  •     πειραματισμός / ανάπλαση περιβάλλοντος / εκθέσεις
  •     ίδια χρήση από ιδρύματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / ερευνητικά ιδρύματα του Δημοσίου

για τα κατωτέρω καλλιεργούμενα φυτικά είδη:

  •     φυτά μεγάλης καλλιέργειας
  •     κηπευτικά
  •     αρωματικά φαρμακευτικά
  •     καλλωπιστικά
  •     οπωροφόρα φυτά / δέντρα

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας