Αγροτικοί συνεταιρισμοί

Στο Μητρώο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά οι ενεργοί αγροτικοί συνεταιρισμοί (κλαδικοί εθνικοί, κλαδικοί, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και το Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης).

Πληροφορίες υπηρεσίας