800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αγροτικοί συνεταιρισμοί

Στο Μητρώο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά οι ενεργοί αγροτικοί συνεταιρισμοί (κλαδικοί εθνικοί, κλαδικοί, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και το Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης). 

Πληροφορίες υπηρεσίας