900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Άδειες μεταφοράς ζώντων ζώων

Με την υπηρεσία μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση για άδεια μεταφορέα ζώντων ζώων.

Ακόμη, μπορείτε να ανανεώσετε ή να επεκτείνετε την άδειά σας.

Μετά την έγκριση της αίτησης και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την κτηνιατρική αρχή της περιφερειακής ενότητας της έδρας σας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας