600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Άδεια φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να φυτεύσουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Στη συνέχεια:

  • βαθμολογούνται στα κριτήρια
  • αδειοδοτούνται για συγκεκριμένο αριθμό στρεμμάτων
  • λαμβάνουν ηλεκτρονικά την άδεια φύτευσης μετά από τον έλεγχο και την έγκριση της αρμόδιας ΔΑΟΚ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας