Άδεια φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να φυτεύσουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Στη συνέχεια:

  • βαθμολογούνται στα κριτήρια
  • αδειοδοτούνται για συγκεκριμένο αριθμό στρεμμάτων
  • λαμβάνουν ηλεκτρονικά την άδεια φύτευσης μετά από τον έλεγχο και την έγκριση της αρμόδιας ΔΑΟΚ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας