800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ηλεκτρονικό Μητρώο Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο Μητρώο Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για έκδοση: 

  • Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)
  • Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς (με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης)
  • Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού
  • Άδειας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Θα χρειαστείτε:

  • τoυς προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet 
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τη ΡΑΑΕΥ και οι σχετικές αποφάσεις αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πληροφορίες υπηρεσίας