Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου σε περίπτωση απόλυσης εγκύου

Οι εργοδότες, υποχρεούστε να υποβάλλετε γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εγκύου, λεχούς ή γαλουχούσης, στην αρμόδια Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας